Gravid uge for uge

Du er gravid – Tillykke med det! Dit foster vil nu gennemgå en lang rejse fra lille foster til fuldbårent barn inde i din mave. Det vil gennemgå en hel evolution. Du vil forandre dig, – din krop vil udvikles og dit sind ligeså. For hver uge der går fra nu og frem vil der ske så mange ting at det er en hel ny verden at dykke ned i.

Ugerne er vejledende og viser udelukkende hvordan din graviditet KAN forløbe. Kvinder er forskellige, fostre og børn er forskellige og graviditeter er forskellige, og derfor vil der være steder hvor ugerne evt. overlapper hinanden eller er for tidlige/sene. Ugerne tager udgangspunkt i at du skal have 1 barn.

Husk at hvis du er i tvivl at ring til din læge eller jordemoder!

Uge for Uge

Her kan du følge med i dit foster/barns udvikling UGE for UGE:

1. trimester

2. trimester

3. trimester